ESAMI IAIDO KORYU 2015

Esami Iaido koryu Federazione Ken no Honshitsu

Complimenti a Claudio Cavallero, che ieri sera ha conseguito il Secondo Grado di Iaido Koryu, Renshu.