Kyudo Hayate Indoor - Kyudo Iaido Qi Gong - Dojo Niten Ichi Ryu (Due Cieli) a Collegno (To)

Kyudo Hayate Indoor

Kyudo Hayate Indoor

Allenamento invernale nel Kyudojo Hayate federazione di riferimento “Federazione Scuole Kyudo”